Välkommen till Liberalerna Falköping

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Ledande liberaler

Annika Carp Annika Carp
Gruppledare och ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, adjungerad ledamot i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet
Mejla Annika
Maria Jern Maria Jern
Ordförande Liberalerna Falköping, Ersättare i Kommunfullmäktige och Socialnämnden
Mejla Maria
Anna-Brita Fransson Anna-Brita Fransson
Ledamot i kommunfullmäktige ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, ersättare i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Mejla Anna-Brita

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Jobb ger frihet

Trygghet Säker där du bor

No response

Mejla till vår ordförande Maria Jern och gruppledare Annika Carp genom att ange Din mejladress i rutan nedan